Architektura a funkcionalismus – estetika praktické účelnosti

Funkcionalismus je architektonický směr, který klade důraz na to, aby forma budovy byla určována praktickými ohledy, jako jsou užití, materiál a konstrukce, na rozdíl od přístupu, kdy musí plán a struktura odpovídat předem stanovenému obrazu v mysli designéra. Tento přístup je zejména spojen s moderní architekturou, ale není výlučně záležitostí moderní doby.

Historie funkcionalismu

Historické příklady funkcionalismu můžeme nalézt v evropské vojenské architektuře raného středověku, v určitých obdobích gotické církevní architektury a v mnoha průmyslových a komerčních stavbách 19. století. Důraz na funkci, známý jako “funkcionalistická tradice“, se v historii architektury objevuje a znovu objevuje nezávisle na stylových změnách.

V moderní architektuře se funkcionalismus rozvinul během druhé čtvrtiny 20. století jako reakce na změny ve stavební technice, nové typy budov a měnící se kulturní a estetické ideály. Architekti začali projevovat nespokojenost s historickým revivalismem, který byl dominantní v 19. a na začátku 20. století, a vznikl styl architektury založený na jasném vnějším vyjádření funkce budovy.

Klíčové myšlenky a osobnosti

Louis Sullivan, jeden z průkopníků moderního architektonického designu, zformuloval slogan “forma následuje funkci” v 80. letech 19. století. Další významnou postavou byl Le Corbusier, který v roce 1920 prohlásil, že “dům je stroj na bydlení.” I když toto tvrzení nebylo míněno doslova, odráželo důraz moderních architektů na to, aby návrh budovy začínal analýzou její funkce a nejlepších technických prostředků k jejímu splnění.

Baťův mrakodrap z roku 1938 od Vladimíra Karfíka ve Zlíně, svojí výškou 77,5m byl svého času druhou největší budovou v Evropě
Architektura a funkcionalismus: estetika praktické účelnosti

Funkcionalismus v praxi

Přístup funkcionalismu v moderní architektuře znamená znovuspojení architektury a inženýrství, což byl vztah, který se v 19. století oddělil. Funkcionalisté tvrdí, že dobrá architektura je automaticky produktem splnění praktických potřeb. Přesto však v tomto splnění zůstává mnoho alternativ, mezi nimiž si architekt musí vybrat, a takový výběr může určit rozdíl mezi dobrou a špatnou architekturou.

Funkcionalismus dnes

Dnes je funkcionalismus stále relevantní a ovlivňuje mnoho současných architektonických návrhů. Moderní architekti často začínají své návrhy analýzou praktických potřeb budovy a hledáním nejlepších technických prostředků k jejich naplnění. Ačkoliv se estetika a design mohou lišit, základní principy funkcionalismu zůstávají stejné: forma by měla vycházet z funkce.

Architektura a funkcionalismus představují spojení praktické účelnosti a estetického vnímání. Ať už jde o historické budovy či moderní stavby, důraz na funkci a praktické řešení zůstává klíčovým prvkem dobrého designu. Funkcionalismus nejenže formuje způsob, jakým navrhujeme naše budovy, ale také ovlivňuje způsob, jakým v nich žijeme a pracujeme.

Bellavista Klampenborg (Kodaň), Dánsko od Arne Jacobsena z roku 1934
Bellavista Klampenborg (Kodaň), Dánsko od Arne Jacobsena z roku 1934

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *